• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

آلرژی به پورنوگرافی (فیلم های مبتذل)

 

هنگامی که فردی شروع به تماشای پورنوگرافی، رفتارهای اجباری جنسی و آلوده به شهوت می‌کند، انواع واکنش‌های شیمیایی، درون بدن او شروع به رخ‌دادن می‌کنند. این واکنش‌ها بسته به موقعیت موضوع متفاوت است؛ هنگامی که نگاهی دزدکی در یک خیابان دارم، یا رفتارهای همراه با شهوت در محیط کارم، یا تماشای فیلم‌ها و تصاویر پورنوگرافی (پورن - هیجان‌انگیز جنسی) با چشمانم، و یا فراخوانی حافظه خود برای موضوعات جنسی، در ذهنم. در همه این موارد جسم من یک واکنش غیرطبیعی در مورد موضوعات جنسی را در خود توسعه می‌دهد.

 

ترس، ناآرامی، دلهره و اضطراب

وقتی که می‌خواهم رفتارهای غیرعادی و اجباری جنسی خود را مجددا از سر بگیرم، لحظات بسیار سخت و بدی را دارم؛ دچار تشویش، اضطراب و نگرانی می‌شوم، ماهیچه‌هایم منقبض می‌گردد و عرق سرد پیدا می‌کنم. خیلی زود رفتارهای غیرعادی‌ام را شروع می‌کنم و به خودم می‌گویم: «چطور ممکن است که من بدون این زندگی کنم؟». پدیده آز زدن (حرص) شروع می‌شود و من باز هم بیشتر و بیشتر می‌خواهم؛ تا بدین موقع که دچار حس انزجار و جنون می‌شوم. من مایلم در مورد خودم بگویم که امروز متوجه شده‌ام که نسبت به پورن و روابط جنسی، دچار یک واکنش غیرطبیعی فیزیکی هستم.

 

رهایی از وسوسه

برای یافتن بهبودی، من امروز آلرژی یا حساسیت‌ام در مورد شهوت، روابط جنسی و پورنوگرافی را به عنوان یک واقعیت پذیرفته‌ام. اگر به طور مثال من آلرژی‌ای به توت فرنگی داشته باشم، می‌توانم برای خوردن مکرر آن اقدام کنم، و همین‌طور با تمام قدرت برای عدم دریافت نتایج و واکنش‌های این حساسیت تلاش کنم، اما همیشه شکست می‌خورم؛ این کاملا روشن است، چرا که قدرت اراده من در مقابل یک آلرژی بدون استفاده است.

بنابراین هر زمان که برایم یک وسوسه برای شروع شهوترانی و دنبال‌کردن رفتارهای غیرطبیعی و اجباری جنسی ایجاد می‌شود، تلاش می‌کنم فورا به خودم، فاقدقدرت‌ بودنم در برابر شهوت، پورنوگرافی و رفتارهای غیرعادی جنسی را یادآوری کنم؛ چه اجبار و فاقدقدرت بودن ذهنی‌ام، و چه آلرژی جسمی‌ام. این به من کمک می‌کند تا به یاد آورم در برابر آن فاقد قدرتم – سپس من می‌توانم اجازه دهم که وسوسه برود، بدون آن‌که مجددا کمی از شراب روابط جنسی و شهوت بنوشم و اسیر گردم؛ و بدین ترتیب سلامتی‌ام مجددا در این لحظه به من برمی‌گردد؛ و من در این لحظه آزادم.

 

 

تجربه اعضا | ترجمه از وبگاه منطقه اروپا و خاورمیانه انجمن اس ای (EMER)

بالا